ចិត្តេ សង្កិលិដ្ឋេ ទុគ្គតិ បាដិកង្ខា កាលបើចិត្តសៅហ្មងហើយ ទុគ្គតិក៏កើតប្រាកដ។ ចិត្តេ អសង្កិលិដ្ឋេ សុគតិ បាដិកង្ខា កាលបើចិត្តមិនសៅហ្មងហើយ សុគតិក៏កើតប្រាកដ។ ចិត្តិ ទន្តំ សុខាវហំ ចិត្តដែលគេទូន្មានបានហើយនាំមកនូវសេចក្ដីសុខ។

ប្រភេទធម៌

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ទំនាក់ទំនង

បណ្ដាញសង្គម

អាសយដ្ឋាន៖ វត្តគល់ទទឹង ភូមិកោះក្របី សង្គាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 81 720 270
អ៊ីម៉ែល៖ kousopheap@gmail.com
ចូលរួមធម្មទាន៖ 001418846 (ABA)

ស្វែងរកមាតិកាផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម៖