ធម្មោ ហវេ រក្ខតិ ធម្មចារឹ ធម៌រមែងរក្សាអ្នកប្រព្រិត្តធម៌។

ប្រភេទធម៌

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ វត្តគល់ទទឹង ភូមិកោះក្របី សង្គាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 81 720 270
អុីម៉ែល៖ kousopheap@gmail.com
ចូលរួមធម្មទាន៖ 001418846 (ABA)