វត្តនិគ្រោធវ័ន គល់ទទឹង ភូមិកោះក្របី សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ, Chbar Ampeou, Cambodia
ទស្សនកិច្ចសិក្សា​ ឈ្វេងយល់អំពីវត្តអារាម និងព្រះធម៌ របស់និស្សិតអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ដោយនិរន្តរភាព DCD Cambodia