រាប់​អាន​ដោយ​ស្មោះ​ស​​ ជួយ​គ្នា​ក្នុង​គ្រា​លំបាក​​ ទឹក​ចិត្ត​ល្អ​​ ជា​មន្ត​ស្នេហ៍​ដ៏ពូកែ​សក្តិសិទ្ធ​ ទៅ​ដល់​ណា​ ក៏​នៅ​តែ​នឹក​គ្នា​។